Pla Director de TI

L’objectiu del Pla Director de TI és administrar i dirigir tots els recursos de TI d’acord amb l’estratègia i prioritats del negoci. El departament de TI i els responsables de les unitats de negoci han de garantir que s’obté el valor òptim dels projectes i serveis de TI.

Objectius

El Pla Director de TI li servirà per:

  1. Millorar l’entesa entre l’organització de TI i el negoci respecte a les oportunitats i limitacions TI.
  2. Avaluar l’acompliment actual de les TIC.
  3. Fer que els projectes i serveis de TI reflecteixin l’estratègia i prioritats del negoci.
  4. Prioritzar aquests projectes i determinar el nivell d’inversió requerit per dur-los a terme.

Beneficis

  1. Alineació estratègica.
  2. Administració eficaç i eficient dels recursos de TI.
  3. Administració adequada dels riscos de TI.

Els Plans Directors de TI són imprescindibles ja que contribueixen decisivament al negoci, garantint que les inversions en TI serveixin per complir amb les estratègies de la companyia, alhora que es redueixen els riscos associats.

El Pla Director de TI evita inversions contradictòries en el temps, motivades per requeriments d’última hora i modes o tendències tecnològiques que no tenen per què estar alineades amb els objectius o necessitats reals de l’organització.

Retorn de la inversió

El Pla Director de TI li garantirà que les inversions econòmiques associades als projectes i serveis de TI que es realitzen en els propers anys, vénen únicament i exclusivament determinades pel valor que aporten al negoci i, el més important, han estat consensuades i aprovades per ell.

Per què ABAST?

ABAST desenvolupa projectes en l’àmbit dels Plans Directors de TI amb una equilibrada combinació de coneixement i experiència en l’àmbit tecnològic, de serveis TIC i de processos. Gràcies a això, estem en disposició d’ajudar-los a implementar Plans Directors “reals” que permetin alinear / integrar els projectes i serveis de TI amb els objectius de la seva organització.

La nostra metodologia

Descarregui el nostre fulletó sobre el Pla Director de TI per conèixer més detalls sobre la nostra metodologia

Documents

Folletó sobre Pla Director de TI (PDF)

Descarregui en format PDF el Fulletó sobre Pla Director de TI

Solucions i Serveis de Gestió TI

GLPI. La plataforma de gestió de serveis IT de codi obert més completa i flexible
Dynatrace. Observabilitat automàtica i intel·ligent
Nagios Log Server
Hybrid Cloud Management
Network Operations Management
AppPulse Mobile
AppPulse Active
Operations Orchestration
Service Manager
Project and Portfolio Management (PPM)
Operations Bridge
Gestió i Govern de TI
Operations Orchestration
AppPulse Active
Solucions de Gestió TI

Casos d'èxit

CAD IT implementa Ansible per automatitzar les seves operacions de IT
Damm millora el govern de TI amb software HP
AST millora la gestió de la demanda i els projectes TIC
Implantació global de gestió del servei a Pelayo

Altres temes relacionats

CAD IT automatitza les seves operacions de IT gràcies a la implantació d'Ansible
ABAST es converteix en Partner Gold de OpenText després de l'adquisició de Micro Focus
ABAST es converteix en Silver Partner de GLPI
Workshop tecnològic: Monitorització, observabilitat i AIOps
Transición hacia entornos Híbridos. Rendimiento y seguridad
Quina versió de Nagios hauria d'utilitzar?
Service Management Automation X: Gestió de serveis TI i atenció a l'usuari dinàmiques i automatitzades
Esmorzar virtual sobre Service Management Automation X
ABAST aconsegueix noves certificacions com Micro Focus Gold Partner
ABAST certificat com a Micro Focus Gold Partner

Registration

Forgotten Password?