Oracle Fusion Middleware

Oracle Fusion Middleware és una plataforma d’innovació que ofereix un enfocament complet, obert i integrat per diverses tecnologies socials, mòbils i del núvol. Permet crear i utilitzar aplicacions empresarials àgils i intel·ligents, i a el mateix temps potenciar el màxim l’eficàcia informàtica.

Oracle Fusion Middleware

Amb les solucions Oracle Fusion Middleware, des d’ABAST podem ajudar a optimitzar els processos i les aplicacions que impulsen el seu negoci en l’actualitat, aprofitant plenament les arquitectures modernes de hardware i software i proporcionar-li una base per a la innovació en el futur

Aplicacions a mida: Oracle ADF (Application Development Framework)

Oracle ADF és un framework de desenvolupament end-to-end d’aplicacions web basat en Java. Combina una arquitectura MVC i la robustesa de J2EE, i s’ha convertit en una de les plataformes més sòlides per al desenvolupament d’aplicacions web. ADF ofereix una pila tecnològica certificada amb la capacitat de satisfer pràcticament qualsevol requisit i amb un cicle de vida molt similar al de l’aplicació que serà desenvolupada.

Principals avantatges:

  • Simplifica moltes de les tasques de desenvolupament d’aplicacions J2EE, fent innecessària la implementació de patrons o la codificació de tasques repetitives..
  • JDeveloper és una eina de productivitat efectiva i desenvolupament àgil. S’abstreu al desenvolupador de la complexitat del maneig de les APIs de J2EE.
  • Disposa d’un sòlid entorn integrat que permet un desenvolupament visual i una programació declarativa, la qual cosa incrementa la productivitat del desenvolupador i escurça els terminis del projecte.
  • Plataforma Independent: Oracle ADF pot executar-se en qualsevol contenidor J2EE compatible, a diferència de molts altres marcs de treball que es lliguen a productes d’un proveïdor específic.
  • Varietat d’opcions tecnològiques: no està associat a una tecnologia específica sinó que es poden utilitzar una varietat d’opcions depenent del tipus de solució, capa d’aplicació o experiència del desenvolupador.
  • Proporciona assistents que permeten aprofitar les tasques realitzades prèviament per crear components addicionals d’altres capes de l’aplicació aprofitant l’esforç ja realitzat.
  • Oracle ADF es basa en el patró de disseny MVC que separa l’arquitectura d’una aplicació en tres capes independents: Model, Vista, Controlador.

Aplicacions mòbils: Oracle ADF Mobile

ADF Mobile és una extensió del framework Oracle ADF que permet als desenvolupadors traslladar les aplicacions web a plataformes mòbils com iOS, Android i altres.

Els desenvolupadors poden estendre les seves aplicacions a les plataformes mòbils sense necessitat de partir de zero. Permet l’ús de tecnologies com HTML5, CSS3 i JavaScript, que seran les encarregades de renderitzar la interfície de les aplicacions.

Projectes d’integració: Oracle Service BUS

La majoria de les organitzacions disposen de diversos sistemes i aplicacions que s’integren i que han d’estar sincronitzats. Un Enterprise Service Bus (ESB) funciona com a capa intermèdia proporcionant serveis d’integració de les diferents aplicacions a través de missatgeria basada en estàndards i serveis de sincronització.

Oracle Service Bus combina integració, missatgeria, i la gestió dels serveis operacionals i de la capacitat d’execució. Proporciona la flexibilitat per garantir la seguretat en tots els nivells de transport, missatge, usuari, i polítiques. Per determinar la salut dels serveis, incorpora la capacitat de vigilància, incloent amplis panells de visualització dels acords de nivell de servei (SLAs), alertes, indicadors de funcionament, i pipelines de missatges dels serveis a les empreses. Ofereix servei de bus incorporat a les capacitats de virtualització de serveis, seguretat de serveis web (WS-Security), i l’execució de les polítiques al voltant de la regulació i posada en comú de serveis per respondre a la fiabilitat, disponibilitat, escalabilitat i els seus requisits de rendiment i evitar la sobrecàrrega dels serveis de back-end per al món real d’aplicacions empresarials.

Portals Web: Oracle WebCenter Sites

La suite Oracle WebCenter, formada per quatre productes (Sites, Content, Portal i Social), permet construir tot tipus de solucions de forma independent o conjunta encaminades a donar resposta a les organitzacions a l’hora de gestionar i difondre continguts, afegir i exposar aplicacions sota un marc comú, gestionar documents empresarials o generar espais de col·laboració.

Basant-nos en la tecnologia d’Oracle WebCenter Sites oferim serveis per implementar portals que permetin actualitzar els seus continguts d’una manera ràpida i senzilla.

Gestió documental: Oracle WebCenter Content i Oracle BPM

La tecnologia Oracle WebCenter Content (abans Oracle UCM) permet oferir solucions encaminades a facilitar i optimitzar la gestió de continguts i actius digitals. Aquestes solucions poden ser integrades amb les plataformes de tramitació i signatura digital, aportant així solucions completes en l’àmbit de la tramitació electrònica.

Oracle Business Process Management (BPM) ajuda a aconseguir major eficàcia i agilitat amb l’automatització i gestió avançada de processos empresarials.. Ofereix eines de modelatge per als analistes de negoci, eines de desenvolupador per a la integració de sistemes, supervisió de l’activitat empresarial per als panells de control i interacció de l’usuari per als que participen en els processos.

Monitorització d’aplicacions: Oracle RUEI i Oracle BTM

Oracle Real User Experience Insight (RUEI) proporciona un potent anàlisi de l’experiència de l’usuari final. Permet monitoritzar la xarxa, la infraestructura de negoci i l’experiència real de l’usuari, definir indicadors clau de rendiment (KPI) i Acords de Nivell de Servei (SLAs), i activar les notificacions d’alerta si no s’estan complint. S’integra amb Oracle Business Transaction Management (BTM), permetent detectar problemes de rendiment en transaccions de principi a fi entre diverses aplicacions compostes.

Per què ABAST?

Els coneixements dels nostres especialistes en Oracle i de la resta d’àrees tècniques d’ABAST, units a la nostra experiència de més de 35 anys com a integrador i proveïdor de serveis TI, ens permeten oferir solucions i serveis associats a pràcticament tot l’stack tecnològic d’Oracle.

Des d’ABAST posem a la seva disposició el hardware i les llicències de software Oracle que la seva organització necessita, complementats per un ampli ventall de serveis relacionats. Entre ells projectes de sistemes i virtualització, solucions de base de dades, big data i business intelligence, desenvolupament d’aplicacions a mida, monitorització d’aplicacions, així com serveis d’outsourcing i serveis gestionats de suport 24×7.

Casos d'èxit

Santiveri migra els seus serveis TI al Cloud d'Oracle de la mà d'ABAST
Oracle RAC per a l'Ajuntament de Gijón

Altres temes relacionats

Nova directiva NIS 2 i solucions de seguretat al voltant de la dada a Banca i altres sectors crítics
Oracle EU Sovereign Cloud: una solució de núvol segura i flexible per a la Unió Europea i Espanya
Automatització i integració de processos de negoci amb Oracle Cloud
Oracle Cloud Infrastructure (OCI): Proposta de valor i avantatges competitius
Actualitza la teva base de dades Oracle a 19c
Núvol privat, núvol públic o núvol híbrid. Quin tipus de Cloud és millor per a la meva empresa?
SPOUG22 - Conferència Anual d'Usuaris d'Oracle a Espanya
Descubre las ventajas de Oracle Cloud vs. otros Clouds
Descobreix els avantatges d'Oracle Cloud vs. altres Clouds
NUTANIX WEEK - Una nova era en la gestió de les dades: la consolidació de les DBaaS

Registration

Forgotten Password?