Pla de Contingència de TI

A mesura que les organitzacions depenen més i més de la tecnologia, que s'ha convertit en un component clau de la major part dels processos de negoci, la disponibilitat dels serveis de TI és imprescindible per a la seva supervivència. Aquesta disponibilitat s'aconsegueix mitjançant la definició i implementació d'un Pla de contingència l'objectiu del qual consisteix a garantir que es pot recuperar la infraestructura de TI que suporta aquests serveis dins els terminis i amb el nivell de servei acordat i necessari per al negoci.

Beneficis

  1. Reducció d’aquells riscos que, en cas de materialitzar les amenaces que els originen, poden representar pèrdues ingents de capital, bé per facturació fallida, per reposició dels danys causats, per pèrdua d’oportunitat de negoci, per reclamació de clients, per sancions legals, etc.
  2. Estalvi de temps i diners en afrontar i corregir situacions nefastes abans que passin i ens obliguin a resoldre-les amb presses i a qualsevol preu.
  3. Millora de la imatge i revalorització de la confiança en l’empresa dels accionistes, inversors, empleats, proveïdors i clients al mostrar-los que es prenen mesures diàries per garantir la continuïtat del negoci.

Retorn de la inversió

La nostra metodologia té com a objectiu principal ajudar a l’organització a garantir que s’implementen les mesures i estratègies de recuperació que el negoci realment necessita i es pot permetre.

És fonamental, per tant, entendre que significa per al negoci la no disponibilitat dels seus sistemes i realitzar les accions i plans necessaris per evitar que passi. La clau per aconseguir aquesta comprensió és la qualificació (la validació amb el negoci) del que significa realment el temps d’inactivitat i, a continuació, la quantificació (mesurament) de les conseqüències per al negoci. Es tracta, per tant, d’estimar el cost de millorar la infraestructura de TI actual enfront de les pèrdues per no disponibilitat.

Casos d'èxit de Plans de Contingència de TI

Per què ABAST?

La realització de plans de contingència necessita, a més d’un component metodològic o procedimental, un fort component tecnològic. Quan un client aborda un projecte de pla de contingència amb nosaltres, tota la nostra organització treballa per a vostè. El nostre equip de consultors coordina la resta dels nostres departaments tècnics especialitzats que participaran en l’anàlisi de la seva infraestructura tecnològica actual.

Els nostres consultors i tècnics estan altament qualificats i certificats en diverses metodologies i productes amb el compromís d’oferir als seus clients la màxima qualitat en els seus projectes.

La nostra metodologia

Descarregui el nostre fulletó sobre Plans de Contingència per conèixer més detalls sobre la nostra metodologia