Oficina de Projectes

Una gestió de projectes deficient pot generar desviaments en els costos previstos, en els temps de lliurament i en els resultats i qualitats esperats. ABAST us ofereix diferents nivells de servei per ajudar-vos a gestionar els vostres projectes adequadament.

Oficina de Projectes

Es calcula que més del 70% dels projectes no han complert els objectius inicials. Aquestes dades indiquen que les organitzacions estan fent un ús ineficient dels recursos generant un cost excessiu. El fracàs dels projectes produeix les següents limitacions per al negoci:

Què és la gestió de projectes?

La gestió de projectes és l’aplicació de coneixements, habilitats, eines i tècniques a les activitats del projecte per satisfer els seus requisits (abast, cost, temps, qualitat).

Com es pot saber si s'estan gestionant adequadament els projectes?

L’absència d’una gestió de projectes adequada genera una sèrie de contratemps típics, com ara:

 • Desviaments significatius dels projectes quant a temps i cost. Incapacitat de determinar l’avenç del projecte o de fer previsions precises.
 • S’inicia el projecte sense tenir-ne una definició precisa.
 • Canvis freqüents als objectius inicials. A mesura que avança el projecte, apareixen nous requisits no previstos.
 • Dificultat per disposar dels recursos necessaris en el moment precís.
 • No tractar adequadament persones que tenen influència sobre el projecte.

Què s'aconsegueix amb la gestió de projectes?

Els projectes gestionats correctament tenen una sèrie de característiques en comú:

 • Planificació: les activitats a realitzar, els recursos que cal utilitzar i els resultats a obtenir es planifiquen amb antelació. Això permet la utilització eficient dels recursos, sempre actuant de manera coordinada.
 • Estimacions precises: l’organització és capaç de dur a terme previsions realistes sobre l’abast, el temps i el cost del projecte.
 • Qualitat en els resultats: els lliurables del projecte responen a les expectatives dels interessats.
 • Seguiment i control sobre el projecte: L’organització és capaç d’analitzar el rendiment del projecte. Així, es proporciona capacitat de reacció.

Enfocament de la gestió de projectes

Àrees de coneixement:

Sovint es tendeix a simplificar la gestió de projectes com ara el control d’abast, cost i temps. Tanmateix, una correcta gestió de projectes implica tractar altres aspectes com: qualitat, integració, recursos humans, comunicacions, compres i riscos.

Cicle de vida del projecte:

És freqüent trobar organitzacions que centren tot el seu esforç en l’execució del projecte, mentre que deixen de banda aspectes tan fonamentals com la planificació detallada.

Beneficis

Les organitzacions amb una gestió de projectes madura obtenen els següents beneficis:

 • Projectes acotats en temps i cost.
 • Control sobre l’evolució dels projectes.
 • Més flexibilitat, l’organització pot fer front amb èxit als canvis organitzatius.
 • Optimització dels recursos disponibles.
 • Major nivell de qualitat dels productes generats.
 • Major satisfacció del personal implicat.

Serveis de gestió de projectes

ABAST ofereix els següents serveis vinculats a la gestió de projectes:

Documents

Fullet Oficina de Projectes (PDF)

Descarregueu en format PDF el Fullet sobre l’Oficina de Projectes

Solucions i Serveis de Gestió TI

GLPI. La plataforma de gestió de serveis IT de codi obert més completa i flexible
Dynatrace. Observabilitat automàtica i intel·ligent
Nagios Log Server
Hybrid Cloud Management
Network Operations Management
AppPulse Mobile
AppPulse Active
Operations Orchestration
Service Manager
Project and Portfolio Management (PPM)
Operations Bridge
Gestió i Govern de TI
Operations Orchestration
AppPulse Active
Solucions de Gestió TI

Casos d'èxit

CAD IT implementa Ansible per automatitzar les seves operacions de IT
Damm millora el govern de TI amb software HP
AST millora la gestió de la demanda i els projectes TIC
Implantació global de gestió del servei a Pelayo

Altres temes relacionats

CAD IT automatitza les seves operacions de IT gràcies a la implantació d'Ansible
ABAST es converteix en Partner Gold de OpenText després de l'adquisició de Micro Focus
ABAST es converteix en Silver Partner de GLPI
Workshop tecnològic: Monitorització, observabilitat i AIOps
Transición hacia entornos Híbridos. Rendimiento y seguridad
Quina versió de Nagios hauria d'utilitzar?
Service Management Automation X: Gestió de serveis TI i atenció a l'usuari dinàmiques i automatitzades
Esmorzar virtual sobre Service Management Automation X
ABAST aconsegueix noves certificacions com Micro Focus Gold Partner
ABAST certificat com a Micro Focus Gold Partner

Registration

Forgotten Password?