Tota informació estratègica s’ha de poder integrar gràcies a processos ETL: extracció (Extract) de fonts heterogènies, transformació (Transform) en un model únic de representació del negoci i càrrega (Load) en el Data Warehouse.

En ABAST tenim clar que el primer pas per implantar solucions d’anàlisi de negoci és garantir la qualitat de la informació. Només amb informació consolidada, normalitzada, no duplicada i consistent podrem mesurar, controlar i gestionar adequadament el negoci. Per aquesta raó, el procés de depuració de les dades passa per la utilització d’una eina de Extracció, Transformació i Càrrega de dades (ETL), que ens permetrà estructurar les dades de forma senzilla, pensant en el rendiment, rapidesa i facilitat d’ús .

Som especialistes en oferir serveis d’integració de dades:

  • Instal·lació i Administració de l’entorn.
  • Migració a Producció
  • Optimització i Tunning.
  • RapidMarts
  • Serveis d’Arquitecte ETL.
  • Serveis de Dissenyador ETL.
  • Serveis de Programador ETL.
  • Població d’ODS i Data Warehouses

Aquestes eines també ens permeten abordar projectes en els quals el que es busca és una solució per traspassar dades entre diferents aplicacions empresarials, com entre l’ERP i CRM.