FENIX – Tèxtil

FENIX TEXTIL és la primera aplicació informàtica pensada exclusivament per a les empreses tèxtils. Ja sigui simple o complicada, la gestió de la seva fabricació, de la seva distribució, del seu control en la qualitat, de la seva planificació, etc. queden satisfetes amb FENIX TEXTIL.

fenix_textil_62
textil01
textil03
textil02
textil04
textil05
textil06
textil07

ABAST, coneixedora de la problemàtica del sector ha desenvolupat un sistema obert orientat al complex món de les empreses de confecció. FENIX TEXTIL facilita el treball del dia a dia amb un conjunt d’eines gràfiques i àgils amb gran nombre de prestacions particulars pensades per al sector, com:

 • Tractament de qualitats com talla, color, model, temporada, teixit, etc.
 • Matrius d’entrada de dades configurables per article amb les combinacions de les seves qualitats.
 • Consultes de productes individuals i consolidades.
 • Tractaments específics de mostraris i inventaris.

A més, si vol conèixer

 • Quins treballs s’estan realitzant i qui, com i amb què es confeccionen? (Màquines, operaris, fases, operacions, rutes, etc.)
 • En quin dia es finalitzarà la confecció d’una peça i si es complirà la data de lliurament concertada amb el client?
 • Quines previsions de venda existeixen i quina planificació necessiten?
 • Quines matèries primeres s’han de comprar i quins models s’han de confeccionar per complir amb les comandes de venda?

Totes aquestes preguntes i moltes altres obtenen ràpidament resposta gràcies a FENIX TEXTIL.

Beneficis de FENIX Tèxtil

Estructures generals

 • Processos de generació massiva d’informació sobre els productes a partir de combinacions de les qualitats definides.
 • Assignar documents ofimàtics a cada peça per disposar de les seves especificacions en tot moment d’una manera fàcil i evitant així, paperassa innecessària.

Consulta de dades

 • Consultes d’estocs per botigues o ubicacions.
 • Disposar de consultes per mantenir el mínim d’estocs possible per eliminar costos d’emmagatzematge.
 • Consultes per comprovar que es compleixen els terminis de lliurament previstos pels proveïdors per assegurar el compliment dels acords assolits amb els clients.

M.R.P. requeriments de materials

 • Disposar d’un sistema que col·labori en saber què cal produir, quins components s’han de fabricar o comprar i en quines dates es finalitzaran.
 • Saber quins productes estan en curs i quanta matèria primera hi ha en producció per evitar compres innecessàries.
 • Ser capaços de produir segons un pla mestre definit a criteri de l’empresa.
 • Conèixer els components, les operacions o les màquines que intervenen en la confecció d’una peça.

Planificació

 • Disposar d’un planificador gràfic amb diverses vistes per obtenir una visió global de la situació de la fàbrica, amb la distribució dels recursos (màquines, operaris, etc.), les peces en curs de fabricació.
 • Gestionar les tasques que estan realitzant cada un dels operaris.

Tractament de la qualitat

 • Realitzar estudis, assajos i proves a tots els nivells (secció, màquina, operació, partida de producte, etc.) per saber la qualitat de producció en tots els passos del cicle productiu.
 • Avaluar les peces per calibrar el seu nivell de qualitat.
 • Avaluar els proveïdors per saber la conveniència de continuar treballant amb ells.
 • Disposar de la traçabilitat dels passos productius per acotar i localitzar fàcilment els productes defectuosos.

Anàlisi de costos

 • Saber què costa cada producte i si és rendible la seva producció.
 • Portar un seguiment dels costos per a cadascuna de les fabricacions i estudiar fàcilment les desviacions.
 • Control de les mermes per reduir-les progressivament.
img_portada_fenix_2b