Solucions CRM

En un mercat altament competitiu, la construcció i el manteniment de relacions duradores amb clients es converteix en un dels aspectes més crítics per a la salut de qualsevol negoci.
ABAST integra solucions CRM que li aporten la capacitat de 'tancar el cicle' entre màrqueting, vendes i serveis per garantir el millor servei i atenció al client. Gràcies al CRM és possible dissenyar campanyes de màrqueting més efectives, accelerar el cicle de venda i augmentar les operacions comercials, i proporcionar un servei al client personalitzat i eficaç.

Les empreses amb visió de futur són conscients dels avantatges competitius que suposa crear una organització que estigui bolcada en les necessitats dels seus clients. Això provoca un increment dels ingressos, la captació de nous clients, un major nivell de satisfacció i fidelitat d’aquests cap a l’empresa, al mateix temps que s’aconsegueixen importants millores en la productivitat empresarial.

CRM és un conjunt d’aplicacions que li permetran gestionar de forma centralitzada tant la informació dels seus clients com les interaccions empresa-client, garantint la interacció total des de la captació fins al servei postvenda.

El model de gestió Custormer Relationship Management (CRM), suposa la capacitat per aprofitar aquella informació clau dels nostres clients obtinguda a través de les diferents àrees de l’empresa, disposant de forma centralitzada d’una visió completa i detallada del client que li garantirà una òptima presa de decisions empresarials.

A més, gràcies a la integració amb les últimes tecnologies, CRM proporciona a les empreses els mitjans per evolucionar des dels models tradicionals de servei, venda i màrqueting fins als models basats en Internet i dispositius mòbils, ampliant l’abast del mercat gràcies a la possibilitat d’accés en tot moment i lloc.

ABAST recomana…

cap_microsoft_dynamics_365

Microsoft Dynamics 365


Microsoft Dynamics 365 és una nova generació d'aplicacions empresarials intel·ligents que l'ajuden a capacitar als seus empleats, captar els clients, optimitzar operacions, desenvolupar noves oportunitats de negoci i accelerar la seva transformació digital.

Leer más  >

Principals mòduls d’un CRM

Gestió de Màrqueting

Conjunt d’aplicacions que ofereix als professionals del màrqueting les eines de gestió, execució, analítiques i de seguiment de campanyes dissenyades per: assegurar de forma quantificable el retorn de la inversió en Màrqueting gràcies a una gestió completa dels cicles d’interacció amb clients, augmentar l’abast de Màrqueting mitjançant una execució multicanal integrada i coherent, i impactar de manera efectiva al client gràcies al Màrqueting “one-to-one”.

Gestió de Vendes

La suite d’aplicacions dissenyada per coordinar les vendes a través de tots els seus canals, augmentar la seva eficàcia, i alinear les activitats comercials amb els objectius de l’empresa. Gestió de Vendes lliura a l’equip de vendes i en temps real la informació sobre clients i vendes així com les eines més apropiades per a cada gestió.

Gestió de Serveis

La solució que ofereix una prestació de servei integrada i global, així com una atenció rendible al client. Gestió de Serveis li assegura un augment dels ingressos gràcies a una activa atenció personalitzada, un increment de la satisfacció del client i de l’eficàcia de l’agent que li presta el servei mitjançant la interacció multicanal, i l’optimització dels marges en base a una ocupació eficaç dels recursos disponibles.